Zacznij tutaj

Zaj­mu­jemy się pro­dukcją i sprzedażą roślin don­iczkowych dla klien­tów indy­wid­u­al­nych i hur­towych. Nasz asorty­ment obejmuje:

Zapraszamy do zakupów w naszych szk­lar­ni­ach w Łące koło Pszczyny, na Śląskiej Giełdzie Kwia­towej w Tychach lub sko­rzys­ta­nia z naszego trans­portu dla klien­tów hur­towych.

Zobacz jak dojechać

Aktualności (zajawki artykułów)

Profil Facebook
Google+