Gazania

2 lata temu
Gazania rigens New Day Mix 19086 1

Czy wiesz, że gazania

to roślina jed­noroczna o egzo­ty­cznym wyglądzie?

Gaza­nia osiąga wysokość ok 1530 cm, a jej kwiaty mają śred­nicę ok 10 cm – są więc bardzo duże w sto­sunku do całej rośliny.

Kwiaty, oprócz tego, że przykuwają uwagę swą skalą mają też bardzo żywe kolory: od białych, kre­mowych, przez żółte, pomarańc­zowe, bor­dowe i różowe; są także odmi­any w paski, które wyglą­dają jak wielkie lizaki.

Charak­terysty­czną cechą gazanii jest to, że nie zawsze odkrywa swe wdz­ięki –w cza­sie pochmurnej pogody, kwiaty z powrotem zwi­jają się w pąki, jakby ich uroda mogła być zmyta przez deszcz.

Jed­nak gaza­nia, oprócz pięknych kwiatów, ma też deko­ra­cyjne liś­cie: długie, pow­ci­nane o ciem­nozielonej błyszczącej fak­turze lub sre­brzys­toszare, pokryte kut­nerem – przy­pom­i­na­jące liś­cie starca popielnego.

Aby jak najdłużej cieszyć się gazanią, należy jej wybrać słoneczne stanowisko, o prze­puszczal­nej, ale w miarę żyznej glebie.

Może ros­nąć np. na skalni­akach – dobrze będzie się kom­ponować z innymi egzo­ty­cznie wyglą­da­ją­cymi rośli­nami z grupy suku­len­tów (rojnikami, rozchodnikami).

Gazanię można też sadzić w don­icach i ustaw­iać w słonecznych, tj. połud­niowych lub zachod­nich, kątach balkonów i tarasów.

Gaza­nia kwit­nie od czer­wca aż do jesieni.

Pamię­taj, aby nie ści­nać kwiatów gazanii do wazonów – wów­czas również zamyka się w pąkach!

Profil Facebook
Google+