Śródziemnomorska piękność -

2 lata temu
Lawenda artykul

lawenda

Lawenda to krzewinka o:

–dają­cym się łatwo for­mować pokroju,

–sre­brzystych, drob­nych liś­ci­ach, pokry­tych kut­nerem (chronią­cym przed wia­trem i ostrym słońcem)

–fio­le­towych kwiat­ach zebranych w wydłużone kwiatostany oraz, a może przede wszystkim,

–cud­ownym zapachu!

Aro­mat lawendy – czy wszys­tkim się podoba?

Cho­ciaż dla więk­szości ludzi zapach lawendy jest przy­jemny, to owady za nim nie przepadają, wręcz je odstrasza. Warto to wyko­rzys­tać i sadzić lawendę koło miejsc, w których odpoczy­wamy najczęś­ciej, gdzie komary czy kleszcze nie są mile widziane.

Aro­mat lawendy jest pop­u­larny w kos­me­tyce od cza­sów starożyt­nych. Sus­zone kwiaty mieszało się z ole­jami i wyko­rzysty­wano do kąpieli.

Kwiaty lawendy można suszyć i zachować ich kojący zapach na czas zimowych miesięcy w formie małych bukiecików lub pokrus­zone, w lni­anych woreczkach.

Sus­zoną lawendę można prze­chowywać w szafach z ubra­ni­ami, ale też np. dodawać do pudełek z prezen­tami, aby ich otwieranie było nie tylko wiz­ualną przyjemnością :)

Jeśli chcesz stosować lawendę do powyższych celów, pamię­taj, żeby zebrać ją w fazie wczes­nego kwit­nienia i suszyć w zacienionym przewiewnym miejscu!

Jak dbać o lawendę, aby odwdz­ięczała się urodą?

Lawendy kwitną długo, bo od czer­wca do października.

Trzeba jed­nak zapewnić im reg­u­larne cięcie:

  • - wiosną (na przełomie IIIIV, gdy roślina już prze­budzi się z zimowej hiber­nacji i zaczyna zazie­le­niać się) na wysokość ok 15 cm
    - latem, należy obci­nać przek­wit­nięte kwiatostany, aby pobudzić roślinę do powtórnego kwitnienia

Cię­cie lawendy, oprócz tego, że powoduję lep­sze kwit­nie­nie, ma na celu nadanie krzewince kulis­tego, zwartego pokroju.

Lawendy rosną najlepiej w ciepłym i słonecznym miejscu. Pon­adto wyma­gają gleby żyznej, ale prze­puszczal­nej. Lawenda nie lubi stać ‘nogami’ w wodzie.

Jeśli sadz­imy lawendy w don­icach, na dno należy wysy­pać warstwę drenażu, czyli np. ker­amzytu, lub potłuc­zoną ceramikę.

Z kim lawendzie do twarzy?

Lawendy pięknie wyglą­dają z różami lub czer­wonymi pelargoni­ami. Dobrze się też kom­ponują z ozdob­nymi trawami i kulami buk­sz­panu wieczniezielonego.

Pyszne jak… lawenda?

Lawenda jest nie tylko rośliną ozdobną, ale i użytkową.

Lawenda to przyprawa znana od dawna w kra­jach Basenu Morza Śródziem­nego; jest powszechna w kuchni włoskiej, fran­cuskiej oraz hisz­pańskiej i cho­ciaż u nas nie jest jeszcze bardzo pop­u­larna, to czas najwyższy zaprosić ją do stołu!

Z kwiatów lawendy można przy­go­tować napar, lub wymieszać je z herbatą liś­ci­astą. Taki napój dzi­ała uspoka­ja­jąco, zaleca się go pić przed snem.

Lawenda to ory­gi­nalna przyprawa zarówno do deserów jak i dań wytrawnych.
Trzeba jed­nak uważać, żeby nie dosy­pać lawendy o szczyptę za dużo, wów­czas całe danie będzie miało aro­mat perfum…

Lawendę sto­suje się w kuchni tak, jak pozostałe zioła: w formie świeżej albo sus­zonej. Jed­nak w prze­ci­wieńst­wie do innych przypraw, świeża lawenda jest delikat­niejsza niż suszona!

Pokrus­zone kwiaty lawendy można wyko­rzysty­wać do mary­nat do ryb, dro­biu, ale też cięższych mięs, takich jak dziczyzna.
Ta kwia­towa przyprawa jest doskon­ała także od dań z grilla!

Lawenda sprawdzi się również jako dodatek do let­nich, domowych dżemów, szczegól­nie z pomarańc­zowych owoców, takich jak brzoskwinie, morele czy cytrusy.

Kwiatami lawendy możemy posypy­wać sałatki owocowe lub lody czy torty.

Nabral­iś­cie już apetytu na kwiaty?

Profil Facebook
Google+