Rośliny z dowozem

rok temu

dowóz roślin

Dowóz roślin pod dom

Wprowadzamy dla Was możli­wość zamaw­ia­nia naszych roślin bez wychodzenia z domu!

Na razie usługa doty­czy miejs­cowości: Bielsko-​Biała, Pszczyna, Czechow­ice –Dziedz­ice, Gocza­łkow­ice, Łąka, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka, Brzeźce, Poręba, Miz­erów, Rudoł­tow­ice, Ćwik­lice, Jankow­ice, Studzienice, Piasek, Czarków, Radostowice.

Zamówienia, przyj­mować będziemy przez wiado­mości pry­watne na Face­booku oraz przez tele­fon 695 190 956

Na FB, w zakładce sklep, zna­jdziecie aktu­al­i­zowany na bieżąco asorty­ment wraz z cenami.

Zasady są bardzo proste:
1. Oglą­da­cie kat­a­log z rośli­nami i decy­du­je­cie, które i w jakiej ilości chcielibyś­cie zamówić
2. Dzwoni­cie do nas lub wysyła­cie wiado­mość na FB z zamówie­niem poda­jąc nazwę rośliny oraz ilość sztuk
3. Wybiera­cie sposób dostawy: odbiór oso­bisty* w Łące lub dostawa pod dom**
4. Wybiera­cie sposób płat­ności: przelew na konto/​płatność kartą przy odbiorze
5. Poda­je­cie swoje dane (imię, adres i tele­fon), żebyśmy mogli trafić do Was z Waszym zielonym zamówieniem

Odbiór oso­bisty:
Zamówie­nie z odbiorem oso­bistym, spaku­jemy najszy­b­ciej jak to możliwe, zazwyczaj do kilku godzin, po czym damy Ci znać, że jest gotowe do odbioru. Później, wystar­czy, że pod­jedziesz do nas, podasz jego numer, a nasz pra­cownik przekażę Ci zapakowane kwiaty. Oczy­wiś­cie, masz również możli­wość opłace­nia zamówienia przelewem. W tym przy­padku poin­for­mu­jemy Cię, gdy będzie gotowe do odbioru (w więk­szości przy­pad­ków już następ­nego dnia roboczego, po odno­towa­niu wpłaty).

Dostawa pod wskazany adres:

Koszt dostawy to 15 zł.
W tym przy­padku, min­i­malna wartość zamówienia wynosi 50 zł.

Dostawy będziemy real­i­zować w prze­ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia

Za zamówie­nie z dostawą możesz zapłacić:

  1. Przelewem, wtedy zamówie­nie zostanie spakowane i dostar­c­zone „bez­do­tykowo” (po zak­się­gowa­niu wpłaty na naszym koncie)
  2. Przy odbiorze – gotówką (odlic­zone kwoty) lub kartą.

Dane do przelewu:

Numer konta do przelewu: 33 1020 2528 0000 0902 0018 2451
Odbiorca: Ogrod­nictwo Szot, 43241 Łąka, ul. K. Goli 9
Tytuł przelewu: Numer zamówienia Imię Nazwisko, Adres dostawy

Profil Facebook
Google+