Jakie rośliny sadzić w kwietniu?

2 lata temu
orlik niebieski

Sprawdź jakie kwiaty są główną ozdobą rabat wiosną!

O tej porze roku, główną ozdobą rabat stają się byliny wiosenne. Byliny to wielo­let­nie rośliny zielne (bez zdrew­ni­ałych tkanek), które zimują w postaci organów przetr­wal­nikowych zna­j­du­ją­cych się pod ziemią. Część bylin znika z naszych rabat na okres zimowy całkowicie, by potem odbu­dować się kole­jnego roku, a część zachowuje zimozielone liś­cie. Najwięk­szą ozdobą więk­szości bylin są kwiaty. Kwiaty bylin wiosen­nych, w zależności od gatunku pojaw­iają się od marca do maja. Najw­cześniej zak­witają duże, fio­le­towe kwiaty sasanek, zaraz po nich pojaw­iają się białe dywany gęsiówki, następ­nie niz­iutkie fio­le­towo – różowe żag­winy, skalnicezaw­ciągi, a na końcu przepiękne różnokolorowe kwiaty orlika.

Profil Facebook
Google+