Bukszpany na święta, święta i po świętach!

2 lata temu
Bukszpan 3

Buk­sz­pan to wyjątkowa roślina – dlaczego?

Dlaczego buk­sz­pan to wyjątkowa roślina?

W naszym kli­ma­cie niewiele jest krzewów, które zachowują swoje liś­cie na zimę, jest jed­nak kilka wyjątków, a wśród nich buk­sz­pan wieczniezielony, z łac. Buxus sem­per­virens. Buk­sz­pan jest wol­noros­ną­cym, zimozielonym krzewem o sze­rok­iej tol­er­ancji na nasłonecznie­nie. Krzew ten sprawdza się zarówno w słońcu jak i na cienistym stanowisku. Co więcej, buk­sz­pan można upraw­iać w grun­cie lub w don­icy.
Czy to już czyni buk­sz­pan wyjątkową rośliną?
Jest jeszcze jedna cecha buk­sz­panu, która czyni go tak pop­u­larnym od cza­sów starożyt­nych, a mianowicie jego doskon­ała wytrzy­małość na częste strzyże­nie. Z buk­sz­panu można for­mować najróżniejsze fig­ury, zaczy­na­jąc od kul, sześ­cianów, stożków, a kończąc na skom­p­likowanych zwierzę­cych syl­wetkach. W starożyt­ności do pracy przy finezyjnym cię­ciu roślin wyko­rzysty­wano niewol­ników określanych mianem Top­i­ar­ius i stąd nazwa na buk­sz­panowe ‘rzeźby’, czyli top­i­ary.
Dzisiaj buk­sz­pany wyko­rzys­tu­jemy do tworzenia niewyso­kich obwódek, zimozielonych żywopłotów, jako całoroczny, geom­e­tryczny akcent na rabat­ach, ale także do deko­racji wielka­noc­nych koszy.

Zapraszamy po buk­sz­pany w bardzo dobrych cenach!

bukszpanbukszpan

wersaltopiar

paryżparyż

Profil Facebook
Google+