Fuksja 12 ciekawostek

2 lata temu
DSCN0020

czy wiesz, że …

Fuk­sja (z łac. Fuch­sia)

1. to roślina pochodząca z Ameryki

2. odkry­wcą fuk­sji w XVII w. był fran­cuski mnich i botanik Charles Plumier (dokonał tego na Wys­pach Karaib­s­kich), i nazwał ją na cześć niemieck­iego botanika L. Fuchs’a

3. inna pol­ska nazwa fuk­sji to ułanka

4. po ang­iel­sku potoczna nazwa tej rośliny to lady’s eardrop, czyli kobiece kolczyki

5. w naszym kli­ma­cie fuk­sja trak­towana jest jako roślina jed­noroczna, ponieważ nie jest odporna na zimowe spadki temperatur

6. nat­u­ral­nie fuk­sje zapy­lane są głównie przez kolibry

7. owoce fuk­sji przy­pom­i­nają jagody i są jadalne, cho­ciaż ozdobne odmi­any raczej ich nie zawiązują

8. fuk­sje wyma­gają żyznej, wilgo­t­nej gleby

9. najlepiej rosną w pół­cie­niu, czyli np. od wschod­niej lub północ­nej strony świata, ewen­tu­al­nie pod zadasze­niem od strony połud­niowej lub zachodniej

10. aby ułanka obfi­cie kwitła, należy ją nawozić reg­u­larnie od wiosny do jesieni, lub przy sadze­niu zas­tosować woln­odzi­ała­jący nawóz typy Osmocote

11. kiedyś, w Polsce, fuk­sja trak­towana była jako roślina pokojowa

12. fuk­sja, dzięki swej niezwykłej urodzie, doczekała się nie tylko setek odmian, ale również pochodzi od niej nazwa koloru

Zobacz w kat­a­logu:
fuk­sja

Profil Facebook
Google+