Kontakt

Ogrod­nictwo Szot

ul. Karola Goli 9,
43241 Łąka

NIP: 6381139062

Tele­fon: 695 190 956

ogrodnictwo.szot@gmail.com

Godziny otwar­cia:
aktu­alne godziny otwar­cia sprawdź na
www​.face​book​.com/​o​g​r​o​d​n​i​c​t​w​o​.szot

Dodatkowo we wtorki, czwartki i soboty
zna­jdziesz nas na Śląskiej Giełdzie Kwia­towej w Tychach (stanowisko na lotnisku).

Profil Facebook
Google+