Prowadzisz kwiaciarnię?

Pode­j­mu­jemy współpracę z kwia­cia­r­ni­ami na terenie:

  • Śląska w szczegól­ności: Pszczyna, Czechow­ice – Dziedz­ice, Biel­sko – Biała, Ustroń, Żory
  • Małopol­ski w szczegól­ności: Wad­ow­ice, Rabka Zdrój, Nowy Targ,

Dowoz­imy nasze pro­dukty reg­u­larnie przez cały rok, na przykład 1 raz w tygod­niu lub okazjon­al­nie, w zależności od Państwa potrzeb.

Możliwe też jest złoże­nie więk­szego zamówienia i odbiór oso­bisty w szk­lar­ni­ach w Łące lub na Śląskiej Giełdzie Kwia­towej w Tychach .

Zapraszamy do współpracy!

Zapy­taj o aktu­alną ofertę 695 190 956

Profil Facebook
Google+