Produkcja hurtowa

Pro­duku­jemy hur­towe ilości roślin na wcześniejsze zamówienie.

Spec­jal­izu­jemy się w:
– jed­norocznych rośli­nach raba­towych
– kapuś­cie ozdob­nej
– poin­secji (gwieździe betle­jem­skiej)
– zielistce
– trzykrotce

Jeśli intere­sują Cię również inne gatunki – skon­tak­tuj się z nami!

Dowiedz się więcej 695 190 956

Profil Facebook
Google+