O nas

Ogrod­nictwo Szot to firma założona przez ogrod­ników z pasją.

Od 1997 r. zaj­mu­jemy się pro­dukcją roślin jed­norocznych oraz bylin do pry­wat­nych ogrodów oraz przestrzeni miejs­kich. W naszej ofer­cie, o każdej porze roku, zna­j­duje się także duży wybór roślin do wnętrz.

Gama naszych pro­duk­tów zmienia się z cza­sem, tak jak zmieni­ają się mody i gusta naszych klien­tów. Niezmi­enna jed­nak pozostaje chęć do otacza­nia się pięknymi kwiatami.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszym kat­a­lo­giem pro­duk­tów oraz do odwiedzenia nas w Łące koło Pszczyny lub na Śląskiej Giełdzie Kwia­towej w Tychach.

Ofer­u­jemy sprzedaż detal­iczną oraz hur­tową z możli­woś­cią dostawy na miejsce.

widok na szklarnię z kwiatami

Kon­takt

Profil Facebook
Google+