Rośliny jednoroczne

pelargonia rabatowa biała

Rośliny jed­noroczne cechują się małą odpornoś­cią na niskie tem­per­atury, dlat­ego nie zimują w grun­cie. Rośliny jed­noroczne sadz­imy wiosną (niek­tóre już od marca) i hodu­jemy aż do jesieni (niek­tóre nawet do mrozów). Rośliny jed­noroczne pozwalają na kom­ponowanie Two­jego kawałka zie­leni każdego roku w zupełnie inny sposób!

Zobacz rośliny jed­noroczne w kat­a­logu produktów

Zapy­taj o dostępne rośliny jednoroczne!

Kon­takt

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+